Behöver du en petig redaktör eller en skarp korrekturläsare?

Behöver du
en petig redaktör eller en skarp
korrekturläsare?

Hjälp med bokmanus

Hjälp med bokmanus

Behöver du hjälp med redigering eller korrekturläsning av en bok som du ska ge ut? Jag arbetar med skönlitteratur för barn och vuxna, biografier och facklitteratur.

REDAKTÖRSLÄSNING

I redaktörsläsning ingår genomgång av handling, karaktärsbeskrivning och -utveckling, dramaturgi, perspektiv, gestaltning, tempus, logik och trovärdighet. Jag pekar på ställen där texten behöver utvecklas eller strykas för att få ett bättre läsflyt. Korrekturläsning ingår inte här, men jag korrigerar uppenbara fel längs vägen. Förutom spårbara ändringar och kommentarer i dokumentet får du också en sammanfattande kommentar på 1–2 A4-sidor.

KORREKTURLÄSNING

I korrekturläsning ingår kontroll av stavning, böjning, kommatering, avstavning, sidhänvisningar och meningsbyggnad, till exempel syftningsfel och bortfallna ord. Du får även förslag på andra ordval för rätt stilnivå och onödiga upprepningar. Alla ändringar och kommentarer är spårbara i dokumentet.

Kontakta mig för en offert!

Jag samarbetar med bland annat Hoi förlag, Whip Media, Everlasting Publisher Int. och Smultron förlag.

Se ett urval av de böcker jag har arbetat med.