Alla texter behöver granskas
för att uppnå bästa resultat

Alla texter
behöver granskas
för att uppnå
bästa resultat

Språkgranskning av FACKTEXT

Språkgranskning av facktext

En riktigt bra text är en text som når fram till läsaren och som får hen att reagera så som du önskar. Innehållet framgår tydligt och klart och där finns inte heller några stavfel eller annat som stör läsningen.

En del texter behöver finputsas på ytan, medan andra kräver ett större arbete på djupet så att innehållet framgår tydligt och klart. Jag arbetar med språkgranskning på flera nivåer, från att granska språkliga detaljer till att göra mer omfattande redigering.

expert på text, språkgranskning

nivå 1

Språkgranskning enligt nivå 1 innefattar kontroll av stavning, böjning, avstavning, kommatering och meningsbyggnad, till exempel syftningsfel, ordval och sidhänvisningar. Det är det här som i regel kallas korrekturläsning.

nivå 2

Utöver det som ingår i nivå 1 anpassar jag texten till läsaren och syftet. Detta innebär att jag kontrollerar textens stilnivå, hur tydlig texten är i förhållande till den tänkta läsaren, om ordvalet är konsekvent och att sambanden i texten stämmer.

nivå 3

Utöver det som ingår i nivå 1 och 2 bearbetar jag textens disposition och rubriksättning. Jag lyfter också fram textens budskap så att den kommunicerar det du vill och skapar bäst förutsättningar för att mottagaren ska agera.