Skip to content

när du behöver en skarp korrekturläsare

när du behöver
en skarp korrekturläsare​

Korrekturläsning​

Har du ett färdigt bokmanus som du ska ge ut själv eller skicka till ett förlag? Har du ett förlag och behöver en skarp korrekturläsare på frilansbasis?

En text behöver alltid korrekturläsas och detta är det sista man gör innan boken går i tryck. När jag jobbar med korrekturläsning använder jag mig av normkällor som Svenska akademiens ordlista, Svenska akademiens ordbok och Svenska skrivregler.  

Jag korrekturläser skönlitteratur för barn och vuxna, biografier, facklitteratur och akademisk litteratur.

I Korrekturläsning ingår kontroll av stavning, böjning, kommatering, avstavning, sidhänvisningar och meningsbyggnad, till exempel syftningsfel och bortfallna ord. Du får även förslag på andra ordval för rätt stilnivå och onödiga upprepningar. Alla ändringar och kommentarer är spårbara i dokumentet.

Kontakta mig för en offert!

Jag samarbetar med bland annat Bookmark Förlag, Mondial, Hoi förlag, Whip Media och Smultron förlag.

Ett urval av mina senaste uppdrag

Ett urval av mina senaste korrektur-uppdrag