Skip to content

vad gör en
språkkonsult?

vad gör en språkkonsult?

Språkkonsult – i vilka språk?

Språkkonsult –
i vilka språk?

Den frågan får jag ofta. När jag svarar att jag jobbar med svenska ser personen ännu mer frågande ut. Så vad gör då en språkkonsult?

Jo, språkkonsulter jobbar med språk, både på djupet och på bredden. Vi skriver, redigerar och granskar text för att passa olika målgrupper. Vi analyserar skriftlig och muntlig kommunikation på arbetsplatser och tar fram skrivriktlinjer och policydokument för kommunikation. Dessutom utbildar vi i och föreläser om skrivande i arbetslivet.

Och en del av oss arbetar med litteratur på olika vis – som redaktörer, lektörer, manusutvecklare och korrekturläsare.

En examinerad språkkonsult i svenska har studerat vid Språkkonsultprogrammet på något av universiteten i Stockholm, Umeå, Göteborg eller Lund. Utbildningen innefattar bland annat grammatik, textanalys, skriftlig och muntlig framställning samt språkvård och språkplanering.

Klarspråk – vårdat, enkelt och
begripligt språk

Språkkonsulter hjälper offentlig verksamhet att följa språklagen, genom att utbilda i klarspråk samt granska och skriva enligt klarspråksprinciper. Offentliga texter som är skrivna på vårdad, enkel och begriplig svenska ökar medborgarnas möjlighet till att förstå information de får från myndigheter och kommuner, vilket är grundläggande i ett demokratiskt samhälle.