Michaela Gester skriver om att arbeta med texter och berättelser, samt recenserar intressanta böcker inom fack- och skönlitteratur.

hur förkortas till exempel?

Hur förkortas till exempel?

En av de vanligaste språkfrågorna jag får är Hur förkortas till exempel? Vi språk­konsulter rekommen­derar att du skriver ut uttrycket, eftersom det då är lättare

Läs hela texten