Skip to content
avstavning

Hur, när och varför ska man avstava ord?

Vad är avstavning?

Avstavning innebär att du delar upp ett ord i slutet av en rad och flyttar resten av ordet till raden nedanför. För att ange att ordet är avstavat sätter du ett bindestreck slutet av det avstavade ordet på den övre raden utan mellanslag före.

När och varför ska man avstava?

Avstavning används när det blir för stora mellanrum mellan orden, när du vill spara utrymme och för att raderna i texten ska bli lika långa. I första hand delar man upp sammansatta ord i sina respektive enkla ord, till exempel lek-stuga. I andra hand delar man upp ord med tre eller fler stavelser. Det viktigaste är att både det som står före bindestrecket och det som står efter ser ut som ett ord eller en del av ett ord. Därför bör du inte avstava korta ord som ä-ta eller mitt i en stavelse, t.ex. spr-inga. Tänk på att läsaren lätt ska kunna orientera sig i texten även om vissa ord är avstavade.

Hur ska man avstava?

Det finns två sätt att avstava manuellt. Det ena sättet är att följa ordledsprincipen då du avstavar enskilda ordled med egen betydelse. Den här principen gör av­stavningarna tydliga och lätta att utläsa. Du delar helt enkelt upp sammansatta ord, t.ex. lekstuga, och ord med förstavelser eller avledningsändelser, t.ex. anslutning, mellan ordleden. Det andra sättet att avstava är enligt enkonsonants­principen, vilken innebär att du avstavar med en konsonant efter bindestrecket. Den här principen används när du inte kan urskilja några enskilda ordled eller när utrymmet på raden är för litet.

Exempel

Ordledsprincipen                       lek-stuga, under-ordna, mobil-laddare, an-slut-ning,
Enkonsonantsprincipen           lek-stu-ga, un-der-ord-na, mo-bil-lad-dare

Det går alldeles utmärkt att tillämpa båda principerna i en och samma text. När inte den ena principen fungerar, använder du bara den andra. Tänk på att en text med många avstavningar blir svårare att läsa. Undvik därför att ha fler än tre avstavade rader efter varandra.

Användbara verktyg för av­stavning

Du kan ta reda på hur de vanligaste orden kan avstavas i Språkrådets avstavnings­lexikon. Skriv in ordet du vill avstava i sökrutan och klicka på Avstava. Du kan också använda dig av Svenska Akademiens ordlista på nätet för att ta reda på vilka ordled ett ord är uppbyggt av. Ordleden markeras där med lodstreck.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Michaela Gester bokblogg

OM MIG

Michaela Gester heter jag som har företaget Textvärt. I En textvärd blogg skriver jag om att arbeta med texter och berättelser, samt recenserar intressanta böcker inom fack- och skönlitteratur.

JUST NU LÄSER JAG

Tjänarinnans berättelse
Kvartetten
Lyckofällan
Krigsdagböcker 1939-1945

DE SENASTE INLÄGGEN