Skip to content
hur förkortas till exempel?

Hur förkortas till exempel?

En av de vanligaste språkfrågorna jag får är Hur förkortas till exempel? Vi språk­konsulter rekommen­derar att du skriver ut uttrycket, eftersom det då är lättare att läsa. Ibland kan du däremot behöva använda förkortningar, till exempel när utrymmet inte räcker till eller när du ska skriva kortare, informella texter.

Till exempel kan förkortas på två sätt:

  • t.ex.
  • t ex

Som du kan se här ovanför används första bokstaven i till och de första två bok­stäverna i exempel. Båda alternativen är helt korrekta och det finns ingen stilskillnad mellan dem. Tänk bara på att inte blanda ihop dem. Antingen skriver du t punkt ex punkt utan att använda mel­lanslag eller så skriver du t mellanslag ex mellanslag, utan punkter.

Skriv inte såhär:

  • tex

Punkterna alternativt mellanrummen visar nämligen att uttrycket du förkortar består av fler än ett ord. Skulle du mot all förmodan råka skriva tex finns det risk för att läsaren tolkar bokstäverna som en fel­skrivning av något annat ord.

Det viktigaste du bör ta med dig är att du bör använda dig av ett och endast ett av de två alternativen när du förkortar till exempel – i hela texten, broschyren eller powerpoint-presentationen och på hela webb­platsen, intranätet eller anslags­tavlan.

Enhetlighet skapar förtroende och ger ett proffsigare intryck.

Michaela Gester bokblogg

OM MIG

Michaela Gester heter jag som har företaget Textvärt. I En textvärd blogg skriver jag om att arbeta med texter och berättelser, samt recenserar intressanta böcker inom fack- och skönlitteratur.

JUST NU LÄSER JAG

Tjänarinnans berättelse
Kvartetten
Lyckofällan
Krigsdagböcker 1939-1945

DE SENASTE INLÄGGEN